Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto II., številka 4 – 5

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto II., številka 4 – 5, 1934.

Drugo