Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 3

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 3, 1935.

Drugo