Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto I., številka 3

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto I., številka 3, 1933.

Drugo