Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto II., številka 1 – 2

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto II., številka 1 – 2, 1934.

Drugo