Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 1 – 2

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 1 – 2, 1935.

Drugo