Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto I., številka 1 – 2

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto I., številka 1 – 2, 1933.

Drugo