dr. Bratko Kreft (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 50-51

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 24, št. 50-51
 

Uredništvo: dr. Dragotin Cvetko, Bojan Kovačič, dr. Bratko Kreft

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej,1988

1-188 str. : ilustr.; 24 x 17 cm

ISSN 0459-6382

Drugo