Dušan Moravec (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 27-28

Uredila: Mirko Mahnič, Dušan Moravec

Odgovorni urednik: Dušan Moravec

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letnik 12, št.27-28

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1976

1-116 str.: ilustr. ; 24 x 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo