Dušan Moravec (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 26

Uredila: Mirko Mahnič in Dušan Moravec

Odgovorni urednik: Dušan Moravec

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letnik 11, št. 26
 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej,1975

93-144 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo