Mirko Mahnič in Dušan Moravec (urednika)

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 21

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letnik 9, št. 21

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej,1973

1-92 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

ISSN 0459-6382

Drugo