Mirko Mahnič, Dušan Moravec (urednika)

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 11

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letnik 4, št. 11

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej,1968

1-170 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

ISSN 0459-6382

Drugo