dr. Bratko Kreft (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 18, št. 38-39

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

Uredništvo: Majda Clemenz, dr. Dragotin Cvetko, dr. Bratko Kreft

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1982

1-136 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo