dr. Bratko Kreft (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 17, št. 36-37

Uredil: Mirko Mahnič

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1981

1-184 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo