dr. Bratko Kreft (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 16, št. 34-35

Uredil: Mirko Mahnič

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1980

1-144 str.: ilustr.; 24 cx 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo