Štefan Vevar (urednik)

Slavko Jan, Vladimir Skrbinšek, Rado Nakrst v luči svojih zapuščin

Slavko Jan, Vladimir Skrbinšek, Rado Nakrst v luči svojih zapuščin

“Pričujoči zapis zatorej ne bo nekakšna zbirka monografij , nov kritiški zapis naših umetnikov, kakršnega bi bilo nemara mogoče zgnesti v soju nove luči njihove zapuščine – navsezadnje je bilo o vseh treh v tem pogledu dovolj zapisanega in izrečenega – marveč gre v njem zvečine za osvetlitev njihovih konkretnih razmerij do sveta in sodobništva in njihove podobe v očeh gledališke in kulturne javnosti, kakor se vse to razodeva skozi posamezne zapuščinske celote. Glavni poudarek je pri tem na njihovi korespondenci, drugo gradivo pa je obravnavano v okviru zaokroženih celot, osebnih dokumentov, uradnih dokumentov, njihovih zapisov, zapisov o njih, časopisnih recenzij, tiskovin, obeležij, fotografskega materiala itd..” (iz Uvoda Štefana Vevarja, urednika zvezka)

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 25, št. 52-53

Izbor, redakcija in komentar zvezka 52-53: Štefan Vevar

Uredništvo revije: dr. Dragotin Cvetko, Bojan Kavčič, dr. Bratko Kreft (glavni in odgovorni urednik)

Prevod povzetka v angleščino: Igor Žužek

 

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 25, št. 52-53

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1989

1-232 str. : ilustr.; 24 x 17 cm

ISSN 0459-6382

Drugo

Skip to content