dr. Bratko Kreft (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja 43

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

Uredništvo: Majda Clemenz, dr. Dragotin Cvetko, dr. Bratko Kreft

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 20, št. 42-43

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej,1984

143-302 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

ISSN 0459-6382

Drugo