dr. Bratko Kreft (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja 40-41

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

Uredništvo: Majda Clemenz, dr. Dragotin Cvetko, dr. Bratko Kreft

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega  muzeja, letnik 19, št. 40-41

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1983

1-120 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo