Mirko Mahnič (urednik)

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja 33

Uredil: Mirko Mahnič

Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 15, št. 32 -33

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1979

113-240 str. : ilustr. ; 24 x 17 cm

slv

ISSN 0459-6382

Drugo