Stanislav Koblar (urednik)

Četrta stran trikotnika – Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 1878-2000

Knjiga Četrta stran trikotnika govori o Slovencih v BIH v najbolj viharnem časovnem obdobju stare celine, v letih 1878-2000. Skupina avtorjev v knjigi prehodi čas od konca fevdalne turške uprave v BIH, vstopa v kapitalizem, dveh svetovnih vojn, revolucije in socializma, do vojne ob razpadu skupne države in prvih povojnih let. Vsebina knjige se dotakne vseh pomembnejših področij, na katerih so se na področju Bosne in Hercegovine v obravnavanem času udejstvovali Slovenci. Monografija je izšla ob 110-letnici združevanja Slovencev v BIH, in sicer v okviru raziskovalnega projekta Znameniti Slovenci v Bosni in Hercegovini 1878-2000.

 

Nosilec in izvajalec projekta je bil Slovenski gledališki muzej, soizvajalec pa Društvo Consortium artisticum Ljubljana. Knjigo je ustvarilo več kot  dvajset raziskovalcev in avtorjev iz Slovenije in iz Bosne in Hercegovine, ki so zbrali in raziskali gradivo skoraj štirideset vodilnih arhivskih in kulturnih ustanov ter civilnih združenj v Sloveniji in v BIH.

 

Predstavitev knjige

 

Slovenski gledališki muzej v sodelovanju z društvom Consortium Artisticum, 2008

Založba Mladinska knjiga, 2008

Zbral in uredil: Stanislav Koblar

464 str., ilustr., čb in barvne fotografije

Drugo