Dušan Moravec

Anton Verovšek: komedijant ali umetnik?

Urednica: Francka Slivnik

Avtorica dodatnega besedila: Majda Clemenz

Prevod povzetka v angleščino: Igor Žužek

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 27-28, št.60-61

 

 

120 str. : ilustr. ; 24 x 16 cm

slv

ISSN 0351-2959

Drugo