Anton Trstenjak

Slovensko gledališče, 1892

Besedilo zgodovinarja, publicista in tajnika Dramatičnega društva Antona Trstenjaka (1853-1917) je izšlo ob odprtju Deželnega gledališča v Ljubljani. Trstenjak je popisal našo gledališko zgodovino, podrobno zgodovino Dramatičnega društva ter izvirna dela in prevode dramskih del, ki so jih igrali v Ljubljani pred selitvijo na novi oder Deželnega gledališča.

Anton Trstenjak: Slovensko gledališče, 1892

Drugo