Anton Tomaž Linhart

Županova Micka, 1790

Naslovnica prve izdaje komedije Županova Micka. Ob 250-letnici Linhartovega rojstva je izšla tudi obsežna monografija Anton Tomaž Linhart.

Anton Tomaž Linhart: Županova Micka, 1790

Drugo