Anton Medved

Stari in mladi (1907)

 

DRAMA (ljudska igra v štirih dejanjih)

ŠTEVILO OSEB: 10 (3ž 7m)

 

VIR

Knjižna izdaja iz leta 1921, knjižna zbirka Ljudski oder (81 str., žepni format). V Medvedovi zapuščini (NUK) je rokopis besedila s prvotnim naslovom Stari Jamnik.

 

UPRIZORITVE

Igro so vse od nastanka (1907) do danes uprizarjali ljudski odri in ljubiteljske gledališke skupine, med drugo svetovno vojno pa so jo uprizorili tudi v ljubljanski Drami (premiera: 10. 6. 1943).

 

PODATKI O AVTORJU

Anton Medved (1869-1910) je bil pesnik in dramatik. Kot duhovnik je deloval po številnih slovenskih krajih. Njegovi prvi dramski poskusi so nastali po zgledu Friedricha Schillerja in drugih velikih tragikov. V poznejših igrah je začel ubirati bolj realistične tone in upodabljati sodobnejše teme. Če so njegove klasicistično oblikovane tragedije (Kacijanar, Za pravdo in srce) še tiskali in uprizarjali, je ostala njegova realistična sodobna drama (npr. Posestrimi) povsem prezrta. Največji odmev so doživele ljudske igre, ki jih je Medved ustvarjal v zadnjih letih svojega življenja. Mednje sodi tudi drama Stari in mladi, ki jo je ob izidu pozitivno ocenil tudi literarni in gledališki kritik France Koblar.

 

VSEBINA

Stari Jamnik popusti pod pritiskom sina Franceta in mu kljub svarilom starejše hčere Mice preda kmetijo. France se ženi s pomeščanjeno Aleno. Mlajša hči Metka mora zaradi ljubezni do Tineta, ki ji nasprotujeta tako oče kot brat, zapustiti domačijo. K Francetu po pomoti pride Ivan Kragelj in se izda: je razpečevalec ponarejenega denarja. Tudi Francetov svak, Micin mož, je France, piše pa se Šepar. Do zamenjave pride, ker se Jamnikova domačija po domače imenuje pri Šeparju. Mladi Jamnik Kraglju obljubi, da ga ne bo izdal, ker bi moral izdati tudi sestrinega moža. Alena in Kragelj se zelo dobro poznata: njuna zveza se je pretrgala zaradi Kragljevega odhoda v tujino, kar oba obžalujeta in se dogovorita, da bo Kragelj po poroki »hišni prijatelj«.

Alena in France z očetom grdo ravnata. Ko ga obiščeta Metka in Tine, dobita njegov blagoslov: oče je spoznal svojo zmoto in Metki kot doto obljubi del posestva, ki mu je še ostal. Ker Alena zapravlja in pahne Franceta v dolgove, ta na Kragljevo prigovarjanje skrene na kriva pota; ponarejevalcem da na razpolago nenaseljen mlin in si tudi sam finančno opomore s pranjem denarja. Stari Jamnik zaradi snahinega in sinovega grobega ravnanja zbeži k hčerki Mici. K njej se v stiski zateče tudi Metka, vendar Micin mož Šepar oba zapodi od hiše. K sebi ju vzame stari prijatelj Blaže. Po naključju odkrijejo, kaj se dogaja v mlinu.

Drama se razplete na semnju: kot po navadi France Jamnik in Šepar spravljata v obtok ponarejeni denar in pri tem načrtujeta pobeg v Ameriko. Ko France izve, da je Alena ušla s Kragljem, se odloči, da bo kmetijo takoj prodal. Kupec je družinski prijatelj Blaže, ki je že pred semnjem ovadil vse vpletene. V gostilni se mu pridružijo Jamnik, Metka in njen zaročenec Tine: dobrotniku bo povrnil pol kupnine, drugo polovico pa bosta mlada dobila od njega kot poročno darilo. Stari Jamnik je tako dobil nazaj svoj dom, njegovega sina in zeta pa vklenjena odženejo mimo v zapor.

Drugo

Skip to content