Maja Šorli (urednica)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 7, Številka 2

Druga številka sedmega letnika je v celoti posvečena delu Simone Semenič. Obsega šest razprav avtoric_jev: Mateje Pezdirc Bartol, Mie Hočevar, Eve Pori, Ivane Zajc, Krištofa Jaceka Kozaka in Maje Murnik, ter eseja Kristine Hagström-Ståhl ter Ljudmila Dimitrova o uprizoritvah 5fantkov.si na Švedskem in v Bolgariji. Tematski blok dopolnjujejo esej Kim Komljanec o pogojih za uprizarjanje slovenske dramatike v tujini in pri nas ter knjižni recenziji knjige Roka Vevarja Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960 ter Ane Kocjančič Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991.

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Razprave / Articles

Mateja Pezdirc Bartol:

Zofka Kveder in Simona Semenič: pisati dramatiko in preživeti s svojim peresom nekoč in danes

Zofka Kveder and Simona Semenič: Playwriting and Earning a Living as a Writer in the Past and Today

Mia Hočevar:

Motiv žrtve v dramah Simone Semenič: tipologija žrtev

The Victim Motif in the Plays of Simona Semenič: A Typology of Victims

Eva Pori:

Govorne ploskve Simone Semenič kot performativno razgaljanje jezika

The Speech Surfaces of Simona Semenič as a Performative Unveiling of Language

Ivana Zajc:

Elementi monodrame in avtobiografskosti v besedilih Simone Semenič

Elements of Monodrama and Autobiography in the Texts of Simona Semenič

Krištof Jacek Kozak:

Politika + poetika = etika: dve drami Simone Semenič

Politics + Poetics = Ethics: Two Plays by Simona Semenič

Maja Murnik:

Živo-mrtvo telo v dramatiki Simone Semenič

The Living-Dead Body in the Dramatic Work of Simona Semenič

Eseji / Essays

Ljudmil Dimitrov:

»Itak so vsi mrtvi!«: Bolgarska recepcija 5fantkov.si Simone Semenič

Kristina Hagström-Ståhl:

Framing Dramaturgy and Translation: Some Notes on Backa Teater’s Production of Simona Semenič’s 5boys.com

Uokvirjati dramaturgijo in prevod: Zapiski o švedski produkciji 5fantkov.si Simone Semenič

Kim Komljanec:

(Še vedno) dramatično stanje sodobne slovenske dramatike: Mnenje

The (Continuously) Dramatic Condition of Contemporary Slovenian Playwriting: An Opinion

Recenzije / Book Reviews

Maša Radi Buh:

Pišemo in objavljamo, torej smo (Rok Vevar: Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960)

Mateja Fajt:

Zgodovinjenje scenografije (Ana Kocjančič: Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991)

 

Navodila za avtorice_je

Submission Guideliness

 

 

Glavna in odgovorna urednica: Maja Šorli

Uredniški odbor: Bojana Kunst, Barbara Orel, Primož Jesenko, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič, Gašper Troha

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 175 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Spletna prodaja

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals).

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 

Read

Drugo