Maja Šorli (urednica)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 5, Številka 1

Prva številka petega letnika Amfiteatra prinaša štiri razprave, ki jih dopolnjuje še kvartet recenzij knjig ter poziv za novembrski Amfiteatrov simpozij.

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Razprave

Anja Rošker:

Dialog z Vzhodom v uprizoritvah Jerneja Lorencija

The Dialogue with the East in the Performances of Jernej Lorenci

Jure Gantar:

Dokler ju režiser ne loči: gledališče in diskurz zvestobe

Till Director Does Them Part: Theatre and Fidelity Discourse

Angela Butler:

Sodobno irsko gledališče in digitalna kultura. Uprizoritveni odrazi spremenljive irske izkušnje

Contemporary Irish Theatre and Digital Culture: Performative Reflections of a Changing Irish Experience

Tomaž Toporišič:

Kako zgodoviniti slovensko sodobno gledališče?

How to Historicise Contemporary Slovenian Theatre?

Recenzije

Lev Kreft:

Glasovi s komunističnega horizonta (Darko Suvin: Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma)

Eva Mahkovic:

Zasledovanje konstrukcije drugosti (Andrej Zavrl: Christopher Marlowe, kanonični odpadnik)

Matej Bogataj:

Nevarna razmerja: dramatika, gledališče in oblast 1943-90 (Gašper Troha: Ujetniki svobode: slovenska dramatika in družba med letoma 1943-1990)

Tomaž Krpič:

»Tako blizu, vendar tako daleč«: poskus retroaktivnega lova na izmuzljivo živo izkušnjo v sodobnem performansu (Experiencing Liveness in Contemporary Performance. Interdisciplinary Perspectives. Ur. Matthew Reason in Anja Mølle Lindelof)

So Close and Yet So Far Away”: An Attempt to Retroactively Chase the Evasive Live Experience in Contemporary Performance (Experiencing Liveness in Contemporary Performance. Interdisciplinary Perspectives. Eds. Matthew Reason and Anja Mølle Lindelof)

 

Navodila za avtorice je

 

Glavna in odgovorna urednica: Maja Šorli

Uredniški odbor: Bojana Kunst, Barbara Orel, Ana Perne, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Gašper Troha, Tomaž Toporišič

Mednarodni uredniški svet: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.

 

 


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 151 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Spletna prodaja

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals).

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 

Read

Drugo