Aldo Milohnić

40 let sem delal. Dramatizacije in priredbe Cankarjevega Hlapca Jerneja

Hlapec Jernej in njegova pravica je Cankarjevo delo, ki je verjetno doživelo največ prevodov v tuje jezike. Poleg tega so to znamenito povest razni ustvarjalci (dramatiki, režiserji, igralci, skladatelji itn.) pogosto prirejali za druge umetnostne medije, tako se je do zdaj nabralo okoli 40 dramatizacij, priredb, uglasbitev, libretov, scenarijev in radijskih iger, nazadnje tudi priredba za strip. Dramatizacije in priredbe Cankarjeve povesti so kontinuirano nastajale ves čas, od njene prve objave leta 1907 do danes, izjema je le obdobje na prehodu iz 20. v 21. stoletje, ko ni bilo novih obdelav Hlapca Jerneja. V novejšem času se je spet obudilo zanimanje zanj, tako v nekaterih umetnostnih medijih kot v literarni teoriji in filozofiji, kar priča o njegovi univerzalnosti in kontinuirani aktualnosti.

Problemsko polje te knjige je specifično in jasno zamejeno, zato se ne spušča v poglobljeno branje Cankarjeve povesti in njene recepcije, temveč se posveča temeljni raziskavi dosedanjih transpozicij Hlapca Jerneja iz literarne umetnine v druge oblike umetnostne produkcije, zlasti v dramatizacije in njihove uprizoritve v gledališču. Poleg priredb za dramsko in glasbeno gledališče, ki jih je bilo do zdaj največ in so se zvrstile od zgodnje (delne) priredbe Rudolfa Golouha iz leta 1910 do najnovejše (»po motivih«) Žige Divjaka iz leta 2018, knjiga prinaša tudi pregled priredb za radio, film, televizijo in strip.

Avtor je posebej poudaril prvo (znano) celovito dramatizacijo Milana Skrbinška, ki je nastala pred natanko sto leti, ter najprodornejšo in največkrat izvajano priredbo Ferda Delaka, ki se je prvič pojavila pred devetdesetimi leti, najprej kot besedilo za dramske odre, potem pa tudi kot libreto za glasbeno gledališče. Podlaga za to knjigo, kakor tudi razstavo 40 let sem delal. Iz naših zbirk: Hlapec Jernej – od Cankarja do Skrbinška in Delaka, ki jo je avtor zasnoval s kustosinjo Teo Rogelj in je bila na ogled v Slovenskem gledališkem inštitutu od 29. novembra 2022 do 16. marca 2023, je bila njegova večletna raziskava dramatizacij in priredb Cankarjeve novele.

Čeprav je to temeljno raziskavo zasnoval kot odprto delo, saj se zaveda, da z njo vendarle ni zajel prav vseh priredb, zlasti pa njihovih uprizoritev in izvedb, ki jih je bilo nešteto, prinaša knjiga 40 let sem delal: dramatizacije in priredbe Cankarjevega Hlapca Jerneja nekaj novih ugotovitev o priredbah in uprizoritvah, ki so bile do zdaj slabo raziskane ali celo povsem neznane. Poleg tega so v njej prvič na enem mestu zbrani podatki o vseh dramatizacijah, priredbah in uprizoritvah Hlapca Jerneja, ki jih je avtorju do zdaj uspelo evidentirati in obdelati. V knjigi je objavljen tudi izbor slikovnega gradiva, ki ga je avtor zbral iz različnih virov, največ tega gradiva pa hrani Slovenski gledališki inštitut in je bilo delno predstavljeno že na omenjeni razstavi.

Naslov knjige 40 let sem delal je lajtmotiv, nekakšna mantra, ki jo nenehno ponavlja Cankarjev Jernej, ki se je potem, ko je 40 let garal na kmetiji, moral odpraviti na pot od Poncija do Pilata v iskanju hlapčeve pravice. Avtor ugotavlja, da bi v sodobnem besedišču temu verjetno raje rekli delavske pravice, saj bi lahko bil danes hlapec Jernej simbol ali kar utelešenje prekarnega delavca. Pripadnik nekdanjega kmečkega proletariata se je tako v radikalno novi verziji Hlapca Jerneja, ki jo je po motivih Cankarjeve povesti spisal in režiral Žiga Divjak, prelevil v pripadnika sodobnega prekariata.

 

Dr. Aldo Milohnić je profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, na kateri predava zgodovino gledališča. Od leta 2013 je predstojnik Centra za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT. Je urednik številnih zbornikov in tematskih številk strokovnih in znanstvenih revij, soavtor več knjig, avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter avtor znanstvenih monografij Teorije sodobnega gledališča in performansa (2009), Umetnost v času vladavine prava in kapitala (2016) in Gledališče upora (2021).

 

Kazalo

Urednica: Zala Dobovšek
Recenzenta: Lev Kreft in Mateja Pezdirc Bartol
Izbor slikovnega gradiva: Aldo Milohnić
Pomoč pri pripravi slikovnega gradiva: Tea Rogelj in Zala Dobovšek
Digitalizacija in priprava slikovnega gradiva za tisk: Andrej Ovsec
Lektor: Martin Vrtačnik
Lektorica angleškega povzetka: Jana Renée Wilcoxen
Imensko kazalo: Aldo Milohnić in Zala Dobovšek
Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

 

Videoposnetek predstavitve knjige (Slovenski gledališki inštitut, 16. 3. 2023)

Maloprodajna cena: 18 EUR

Publikacijo lahko naročite na naslovu: slogi@slogi.si. (Poštnina ni vključena v ceno publikacije).

16,7 x 24 cm, 223 strani

ISBN 978-961-6860-36-9

COBISS.SI-ID 74057987

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letnik 59, št. 104, 2022, ISSN 2463-8277

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, zanj: Gašper Troha

Leto izida: 2022

Knjiga je izšla v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Izdajo knjige sta financirala Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave P6-0376).

Drugo