Obvestilo o videonadzoru

Obveščamo vas, da se na območju poslovnih prostorov Slovenskega gledališkega inštituta izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja Slovenski gledališki inštitut, ki ga zastopa dr. Gašper Troha, direktor. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Slovenskega gledališkega inštituta.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na telefonski številki 01 241 58 00 ali po elektronski pošti slogi@slogi.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo 30 dni.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Maja Krivec, dosegljiva na telefonski številki 059 340 911 oz. e-pošti maja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi opravljanja nalog v javnem interesu (člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje direktor ali od njega pooblaščena oseba, zunanji pooblaščeni izvajalec videonadzornega sistema FIT Varovanje, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: slogi@slogi.si.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: slogi@slogi.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).