Ob 101. obletnici rojstva Jožeta Babiča, gledališkega in filmskega ustvarjalca, predstavljamo v obliki digitalne razstave izbor 101 fotografije.

Jože Babič – gledališki človek, E-razstava

Lokacija: Osrednji slovenski gledališki spletni portal SIGLEDAL
Termin: 16. 02. 2018

Ob 101. obletnici rojstva Jožeta Babiča, gledališkega in filmskega ustvarjalca, predstavljamo v obliki digitalne razstave izbor 101 fotografije iz bogatega gledališkega opusa in zasebnega življenja, ki pa je bilo vselej tesno prepleteno z njegovim javnim angažmajem.

 

Jože Babič, nemirni ustvarjalec in nenehni popotnik, je močan pečat zapustil v več gledališčih v različnih slovenskih mestih, zato razstavo podnaslavljam Geografija gledališkega ustvarjanja.

 

Rodil se je v Trstu, odraščal v Mariboru. Svojo umetniško pot je začel na Ptuju, kjer je v predvojnem neodvisnem gledališču Frana Žižka bil eden od začetnikov slovenske avantgarde. Dvajsetleten je režiral delavsko dramo Rudolfa Golouha Kriza, ki je bila uprizorjena v kinodvorani na Pobrežju v Mariboru in bila izvedena samo enkrat.

 

Nato je kot igralec in režiser ustvarjal na PTUJU v Dramatičnem društvu, leta 1946 tudi kot umetniški vodja.

 

Ko se je vrnil v MARIBOR, je sprva igral, nato pa režiral v Drami Slovenskega narodnega gledališča (kasneje tudi enkrat v Operi). Leta 1974 je uprizoritev Ščuke pa ni Toneta Partljiča v izvedbi Drame SNG Maribor prejela Borštnikovo nagrado za najboljšo uprizoritev v celoti.

 

KOLOFON
Zasnova razstave: Martina Mrhar

Sodelavci pri izboru in digitalizaciji gradiva: Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (gradivo ptujskega gledališča); Sandra Požun, Drama SNG Maribor; Ana Perne, SLOGI (gradivo tržaškega gledališča); Alenka Klabus Vesel, MGL; Mojca Kranjc, SNG Drama Ljubljana; Robert Kavčič, Prešernovo gledališče Kranj; Bojan Himmelreich, Zgodovinski arhiv Celje (gradivo celjskega gledališča); Katarina Batagelj, Šentjakobsko gledališče Ljubljana; Lidija Koren (osebni arhiv); Teja Glažar (osebni arhiv)

Koordinator projekta: Samo M. Strelec

Računalniška zasnova: Gregor Matevc

Sodelavka pri urejanju avtorskih pravic: Tamara Matevc

Vnos podatkov: Anja Roter

Partnerji razstave: SNG Nova Gorica, Drama SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Slovenski gledališki inštitut, Zgodovinski arhiv Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Šentjakobsko gledališče Ljubljana