Vasja Predan. Foto: Sandi Fišer/Prešernovo gledališče KranjFoto: Sandi Fišer/Prešernovo gledališče Kranj

Poslovil se je Vasja Predan

Lokacija:
Termin: 01. 11. 2021
Poslovil se je gledališki in literarni kritik, teatrolog, književnik in urednik Vasja Predan.

Vasja Predan je diplomiral iz slovenistike na slavističnem oddelku na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Do leta 1956 je bil v svobodnem poklicu, od leta 1957 do 1962 je bil zaposlen kot prvi dramaturg na Televiziji Ljubljana, nato pa bil do upokojitve leta 1992 urednik pri Naših razgledih.

Gotovo mora imeti neko sporočilo tudi za nekoga, ki je predstavo zamudil ali pa sploh ne hodi v gledališče, ki pa na primer spremlja literaturo, glasbo, likovno področje. Pisanje presoj je vsekakor neka vrsta kreativne vokacije in kritika je žanr s svojimi zakonitostmi. Težava je seveda tudi odločitev, kaj spremljati, o čem pisati.  (Vasja Predan o kritiki v intervjuju v časopisu Dnevnik, 29. 9. 2012)

Njegovo več kot pol stoletja dolgo kritiško spremljanje domače in tuje produkcije, še danes nudi zanesljiv vpogled v gledališko življenje na Slovenskem. Pisal je tudi eseje in komentarje o dramaturških in gledaliških vprašanjih, ki odsevajo tudi njegovo odprtost za aktualizirano, samosvojo odrsko interpretacijo dramske umetnine. Poleg tega je pisal tudi o slovstvenih vprašanjih in spremne besede h knjižnim objavam dramskih in drugih besedil. Kot sourednik in avtor prispevkov je sodeloval tudi pri izdajah Slovenskega gledališkega inštituta, takrat Slovenskega gledališkega muzeja (Mile Korun, 2002; Pogledi na delo Dušana Moravca, 2012) ter še s številnimi drugimi prispevki sodeloval v publikacijah muzeja. Večkrat je aktivno sodeloval na festivalu Borštnikovo srečanje; kot selektor ali član strokovne žirije ter žirije za podelitev Borštnikovega prstana. Bil je tudi selektor Sterijinega pozorja v Novem Sadu.

Za svoje delo je Vasja Predan prejel Tomšičevi nagradi (1959 in 1991), nagrado Prešernovega sklada (1967), Sterijevo nagrado (1990), Župančičevo nagrado za življenjsko delo (2010), Grün-Filipičevo priznanje (2015), leta 2016 pa se mu je Društvo gledaliških kritikov in teatrologov poklonilo s stanovsko nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo.

S svojimi članki in razmišljanji, s svojim pisanjem, bodisi v kritiški, esejistični ali dnevniški obliki, Vasja Predan naše gledališče bogati in bistveno dopolnjuje. Svojo pozornost podeljuje tako predstavam in njihovim ustvarjalcem kot tudi gledališkim teoretikom. Gledališče razume kot celostno umetnost, ki ima tudi sociološki, psihološki in širši kulturni in zgodovinski pomen. Zaveda se ranljivosti, krhkosti in minljivosti živega gledališča, zato se mu posveča odgovorno, kritično in ustvarjalno. Njegova strastna privrženost gledališču, njegova vsestranska informiranost in njegova poklicanost k pisanju predstavljajo dragocen zgled, ki mu izrekamo priznanje in zahvalo. (iz utemeljitve za Grün-Filipičevo priznanje na 45. Tednu slovenske drame 2015)

Življenjsko delo časnikarja, urednika, gledališkega kritika in teatrologa Vasje Predana, zbrano in dostopno v zajetni knjižnici njegovih izbranih spisov, na zgleden način odseva in povzema najpomembnejše pojave, dosežke in osebnosti slovenske literature, dramatike in odrske omike druge polovice preteklega stoletja ter začetka našega stoletja. Kot osebno prepoznavni in intelektualno tehtno artikulirani kritiški ter doživljajski odsev odrske umetnosti več kot polovice stoletja si Predanovo življenjsko delo brez dvoma zasluži najvišjo nagrado stanovskega društva DGKTS. (Slavko Pezdir v utemeljitvi za nagrado DGKTS Vladimirja Kralja za življenjsko delo)

 

Foto: Sandi Fišer/Prešernovo gledališče Kranj