Razstava je gostovala tudi v Mariboru v času osrednjega slovenskega gledališkega festivala Borštnikovo srečanje. O razstavnem katalogu.

Slovensko gledališče v Trstu 1945-65

Lokacija: Razstavni prostori SGM
Termin: 24. 04. 2002

Ob 100. obletnici ustanovitve Dramatičnega društva v Trstu in prve uprizoritve tržaških gledaliških zanesenjakov v slovenskem jeziku (šaloigra Rudolfa Hahna Čevljar baron) je SGM z avtorico prof. Bogomilo Kravos pripravil publikacijo in razstavo dokumentov. Zajetna knjiga je izšla v zbirki Gledališke monografije. Avtorica prof. Bogomila Kravos je v večletni raziskavi analizirala nastanek in delovanje tržaškega stalnega gledališča, njegovo postopno profesionalizacijo (graditev Kulturnega doma) nato pa na sto straneh zbrala dokumente in pripravila statistični podrobni pregled vseh sezon dvajsetletja, statistični pregled sezon, nastopov, igralcev in repertoarjev. Knjiga vsebuje tudi fotografske dokumente in opise gledališča. Na razgovoru so sodelovali ob avtorici še Filibert Benedetič, Miroslav Košuta, Marko Sosič, Marij Čuk, Andrej Inkret in Vasja Predan.

 

O knjigi