Anton Tomaž Linhart – jubilejna monografija ob 250-letnici rojstva

Simpozij in zbornik, posvečen življenju in delu A.T. Linharta, strokovni simpozij

Lokacija: Radovljica, Radovljiška graščina
Termin: 08. 12. 2005

V letu 2005 so intenzivno stekle priprave na postavitev stalne razstave o življenju in delu A.T. Linharta ob 250-letnici njegovega rojstva, 11. decembra 2006 v Radovljiški graščini.

 

V času priprav na postavitev je nastal tudi obširen zbornik, v katerem je 20 avtorjev osvetlilo pomen Linhartovega dela za današnjo duhovno podobo Slovencev. Monografija predstavlja Linharta kot »imenitnika evropejskega«, dramatika, pesnika, zgodovinarja, šolskega nadzornika, škofijskega arhivarja in uradnika. Prispevki obravnavajo Linhartovo baročno tragedijo Miss Jenny Love, gledališče Linhartovega časa, uprizoritve Linhartove dramatike v slovenskih gledališčih v obdobju 1789-2004, Radovljico v času Linhartovega otroštva, arhitekturno podobo Linhartovega rojstne hiše v Radovljici, Dunaj v Linhartovem stoletju, etc.
Zbornik obsega preko 600 strani, uredili so ga F. Slivnik, V. Štekar Vidic in I. Svetina. Zbornik je v distribuciji Založbe Sophia, ki skrbi za distribucijo vseh publikacij Slovenskega gledališkega muzeja.

 

Ob tej priložnosti je bil v Radovljici celodnevni simpozij.

 

O knjigi