Senzorialno v gledališču – na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega

Lokacija: Festival Borštnikovo srečanje, Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor
Termin: 15. 10. 2020 – 16. 10. 2020

V okviru festivala Borštnikovo srečanje poteka mednarodni znanstveno-umetniški simpozij, ki se posveča estetsko-senzorični revoluciji, pri čemer združuje raziskovalne moči Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenskega gledališkega inštituta in gledališča Senzorium, ki se osredotoča na umetniške raziskave senzorialnega jezika. Glavni cilj simpozija je preiskati pretežno neznano in neraziskano, a pomembno področje uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, ga na novo osvetliti z uprizoritvenimi študiji, antropologijo, kulturologijo in drugimi področji umetnosti in kulture.

Senzorialno in senzorično gledališče je danes povezano z zelo priljubljeno vejo čutno vključujočih oziroma potopitvenih gledališč, ki so nastala ob prelomu tisočletja kot privlačna uprizoritvena forma. V odnos med izvajalcem, občinstvom in performansom vnaša posebno igrivost. Medtem ko so se razprave in razpravljanja o imerzivnih gledaliških praksah v glavnem osredotočila na produkcijo in fenomene urbanih gledaliških skupin, ki so si pridobile sloves začetnikov na tem področju, se zdi, kot da smo zanemarjali ali celo pozabili na praktike senzorialnega ali senzoričnega gledališča, ki že več desetletij razvijajo imerzivne metodologije, a so te na žalost še vedno v veliki meri ostale nedokumentirane in neraziskane.
Cilj simpozija je spodbuditi raziskave in razprave o senzorialnem v gledališki kulturi in razprostreti krila teorije in refleksije tudi na poetike čutov kolumbijskega gledališkega režiserja Enriqueja Vargasa in njegovih privržencev. S tem skuša razširiti dosedanja okvirjanja senzoričnih uprizoritvenih praks in raziskati njihov transformacijski potencial. Cilj je tudi povezati sodobno senzorialno gledališče in kulturo z Victorjem Turnerjem in njegovim “prestopanjem praga, ki ločuje dve ločeni področji, tisto, povezano s predritualnim ali preliminarnim statusom subjekta, drugo pa z njegovim postritualnim ali postliminalnim statusom”.

Senzorialno gledališče se je v Sloveniji začelo leta 1996 s premiero Oraculos Enriqueja Vargasa, svetovno znanega režiserja Theatro de los sentidos (Gledališče čutil), ki je ta specifični sistem preko svojega ustvarjalnega dela predstavil skupini sodelujočih slovenskih umetnikov in kulturni sferi. V Sloveniji senzorialni jezik razvija zavod Senzorium, v svetu obstaja več kot trideset tovrstnih raziskovalnih skupin. Eden najvidnejših protagonistov senzoričnih oziroma multisenzoričnih raziskav, antropolog David Howes, izpostavljeni gost mariborskega simpozija, poudarja, da čas pravcate senzorične revolucije šele prihaja, pri čemer presega kontekst performativnih, jezikovnih, kulturnih, afektivnih, prostorskih, ontoloških in drugih obratov sodobne humanistike in družboslovja.

Na dogodku pričakujemo intervencijo vabljenega umetnika in uvodnega govorca Enriqueja Vargasa iz Barcelone, mednarodno antropološko in kulturološko raziskovalno zasedbo: Davida Howesa iz Montreala v Kanadi, Helmi Järviluoma-Mäkelä s Finske, Rajka Muršiča (FF UL), Mojco Terčelj (FHŠ Koper); raziskovalce in praktike uprizoritvenih praks: dramaturginjo Jano Pavlič, režiserko Barbaro Pio Jenič ter Barbaro Orel in Tomaža Toporišiča (oba z UL AGRFT); teoretične vpoglede filozofa Simona Hajdinija (FF UL) in psihologa Igorja Areha (FVV Maribor) ter teoretično-kreativne uvide v umetnost vonjev nizozemske kustosinje Care Verbeek in belgijskega kreativnega raziskovalca vonjev Petra de Cupera.

Prispevke o raziskavah specifičnih predstav in uprizoritvenih modelov ter primerov senzorialnega v gledališču, uprizoritvenih praks in senzorične kulture ter čutnega na splošno, o posebnostih senzorialnih jezikov znotraj sodobne imerzivne kulture ter o senzoričnem kot možnem orodju za socialno posredovanje in združevanje različnih družbenih skupin nadgrajujeta senzorialna delavnica in čutni sprehod po Mariboru.

Delovni jezik simpozija je angleščina.

PROGRAM

četrtek, 15. OKTOBER

13.45 OTVORITVENI NAGOVORI

14.00 OTVORITVENO PREDAVANJE: Enrique Vargas, Teatro de los sentidos: Gledališče čutov

14.45–15.00 Odmor

15.00–17.00 1. panel: ANTROPOLOGIJA IN DRAMATURGIJA SENZORIČNEGA

15.00 David Howes, Concordia University, Montreal, Quebec: Sledeč nosu: sledenje proizvodnje in posredovanja antropološkega znanja

15.30 Diskusija

16.00 Rajko Muršič, FF UL: Med aisthēsis in colere: izvajanje vsakdana in improviziranje kulture

16.20 Diskusija

16.40 Tomaž Toporišič, UL AGRFT: Uprizarjanje senzorične liminalnosti

17.00 Diskusija

18.00 Čutni sprehod po Mariboru (Rajko Muršič)

petek, 16. OKTOBER

11.00–12.15 2. panel: METONIMIČNOST VONJA

11.00 Caro Verbeek, Nizozemska: »Vonj, samo vonj je dovolj za nas zveri!« – (politična) vloga vonja v času avantgarde

11.20 Diskusija

11.30 Simon Hajdini, FF UL: Ime rože

11.50 Diskusija

12.00–12.15 Odmor

12.15–13.00 3. panel: ESTETIKE POTOPITVE

12.15 Peter de Cupere, PXL–MAD Šola za umetnost, Belgija: Vohalni kontekst, koncept in olfaktorni transferji

12.35 Diskusija

12.45 Barbara Pia Jenič, Senzorium; Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede UM: Umetnost potopitve v dogajanje z vonji in senzorialnim in senzorialnim gledališkim jezikom

13.10 Diskusija

13.30–15.00 Odmor

15.00–16.00 4. panel: VSAKDANJA IN TEATRALIZIRANA SENZORIČNOST

15.00 Helmi Järviluoma-Mäkelä, UEF, Finska: Ubesedovalno oživljanje senzorialnega življenja skozi gibanje: senzobiografski sprehodi z umetniki v Ljubljani in Turkuju

15.20 Diskusija

15.30 Barbara Orel, UL AGRFT: Svet vonjav v slovenskih scenskih umetnostih

15.50 Diskusija

16.00–16.15 Odmor

16.15–17.00 Sklepna diskusija

17.00 Čutni sprehod po Mariboru (Rajko Muršič)

 

 

Vodji simpozija: Tomaž Toporišič, Rajko Muršič
Organizacijski odbor: David Howes, Barbara Pia Jenič, Mojca Jan Zoran, Rajko Muršič, Aleš Novak, Tomaž Toporišič
Koordinatorka organizacijskega odbora: Barbara Pia Jenič
Organizatorji: Festival Borštnikovo srečanje, Slovenski gledališki inštitut, Senzorium, Oddelek za dramaturgijo in uprizoritvene študije ter raziskovalna skupina UL AGRFT, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL

 

Simpozij pripravljamo v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.