Druga številka šestega letnika Amfiteatra ter šesta številka Ars Academice prinašata rezultate bilateralnega projekta Makedonsko-slovenske gledališke vezi.

Predstavitev skupne številke revije za teorijo scenskih umetnosti AMFITEATER in ARS ACADEMICA (Skopje)

Lokacija: SLOGI – Gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 06. 12. 2018
Čas: 11. uri

Druga številka šestega letnika Amfiteatra ter šesta številka Ars Academice prinašata rezultate bilateralnega projekta Makedonsko-slovenske gledališke vezi (od leta 1990 do danes), ki sta ga med letoma 2017 in 2018 izvajali Fakulteta dramskih umetnosti iz Skopja in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo iz Ljubljane.

 

Predstavili bomo štiri razprave:

Zala Dobovšek in Sašo Dimoski: Gledališki most med Makedonijo in Slovenijo: gledališki festivali,

Sašo Dimoski, Ana Stojanoska in Hristina Cvetanoska: Vpliv slovenskega gledališča v Makedoniji (od 1990 do danes),

Sonja Zdravkova Džeparoska in Aldo Milohnić: Od jugoslovanskega baleta do postjugoslovanskega sodobnega plesa: premene sodelovalnih praks med makedonsko in slovensko plesno sceno,

Hristina Cvetanoska in Gašper Troha: Vljudna brezbrižnost. Izmenjave slovenske in makedonske dramatike med letoma 1990 in 2015.

 

Tematski blok dopolnjujeta še dva intervjuja s koreografom, plesalcem in plesnim pedagogom Dejanom Srhojem ter z režiserjem Slobodanom Unkovskim.

 

Poleg prispevkov, posvečenih mednarodnemu sodelovanju, še Barbara Orel v svoji razpravi utemeljuje zametke postdramskega gledališča na Slovenskem, ki jih razkriva že v Eksperimentalnem gledališču (1955–1967) Balbine Battelino Baranovič; Mateja Fajt predstavlja prvo temeljito raziskavo zaodrskega dela krojačic, šivilj, garderoberk, garderoberjev in čevljarjev v slovenskem institucionalnem gledališču; Tomaž Toporišič pa recenzira knjigo Heteronomija umetnosti in avantgard Aleša Erjavca.

 

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.Novo številko revije bomo predstavili v družbi makedonsko-slovenskih avtoric/jev razprav.