SLOGI

Pismenost za gledališče, strokovna izobraževanja v šolskem letu 2023/2024

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut in SNG Drama Ljubljana
Termin:
za učitelje, profesorje, mentorje gledaliških skupin ter koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje

 

Slovenski gledališki inštitut redno izvaja usposabljanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture. Vsebinsko se programi osredotočajo na zgodovino in dediščino gledališča, ustvarjalno poučevanje dramatike, možnosti uporabe gledališke pedagogike ter gledališko opismenjevanje nasploh.

V šolskem letu 2023/24 načrtujemo naslednja izobraževanja:

Za odrom

Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju s SNG DRAMA Ljubljana že vrsto let izvaja strokovno izobraževanje gledališkega opismenjevanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture. V sezoni 2023/24 smo program preoblikovali, da bi gledališče in gledališko umetnost zajeli v najširšem kontekstu. Udeleženci bodo na rednih mešečnih srečanjih spoznavali gledališče preteklosti in sedanjosti ter dobivali vpogled v zakulisje muzeja in gledališča. Na vodstvih, pogovorih in delavnicah se bodo srečevali z različnimi gledališkimi poklici, izkusili potek dela v gledališču ter skupaj širili svoja gledališka obzorja. Izvajata: Sandra Jenko (SLOGI) in Špela Šinigoj (Drama).

Termin izvedbe: od septembra 2023 do maja 2024, v obsegu do 24 ur.

Ustvarjalno poučevanje dramatike s pomočjo stripa

Udeleženci bodo spoznali sodobne načine, kako učencem in dijakom s prožnimi, interdisciplinarnimi in kreativnimi pristopi približati dramska besedila. Spoznali bodo tehnike gledališke in dramske pedagogike za ustvarjalno poučevanje dramatike ter tri primere dramskih besedil v stripu (Sofoklej, Antigona; Shakespeare, Romeo in Julija; Jarry, Kralj Ubu) in možnosti njihove uporabe v okviru pouka. Izbrana dramska dela bodo tudi umeščena v kontekst gledališke zgodovine. Izvajata: Sandra Jenko (SLOGI) in Ciril Horjak – Dr. Horowitz.

Termin izvedbe: med septembrom in decembrom 2023, v obsegu 16 ur

Več informacij in prijava (do zasedbe prostih mest) na: izobrazevanje@slogi.si.