In Škofja Loka je na Veliki petek 1721 uprizorila najstarejše slovensko v celoti ohranjeno dramsko besedilo Škofjeloški pasijon.

O radijski integralni verziji Škofjeloškega pasijona, predstavitev

Lokacija: Slovenski gledališki muzej
Termin: 20. 03. 2008

»Glavar loškega gospodstva in predstojnik Bratovščine Rešnjega Telesa baron Anton Ecker sporoča, da je dobil dovoljenje graškega provinciala Krištofa naj loški kapucini oskrbe in vodijo spokorno procesijo, kakršno smo nekoč videli v Ljubljani in Novem mestu. Za besedilo naj poskrbi oče Romuald« (Baročno gledališče na Slovenskem, 1976, str. 9).

 

In Škofja Loka je na Veliki petek 1721 uprizorila najstarejše slovensko v celoti ohranjeno dramsko besedilo Škofjeloški pasijon.
Po izvirnem zapisu so leta 1992 na Radiu Slovenija uprizorili in zvočno dokumentirali integralno verzijo Škofjeloškega pasijona, hkrati pa pripravili vse za televizijsko, odrsko in ambientalno inačico v Ljubljani in Škofji Loki.
Odlomke posnetkov ter historiat projekta – njegovo ozadje, dokumente (med njimi edini dosedanji mizanscenski tloris celotnega pasijona, scenske osnutke …), organizacijske, promocijske in izvedbene podrobnosti – bo predstavil takratni urednik in režiser Aleš Jan.