Etbin Kristan in gledališče Cankarjeve dobe

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana, dvorana v prvem nadstropju
Termin: 23. 03. 2023

ETBIN KRISTAN (1867 – 1953)

 

Z razstavo ob sedemdesetletnici dramatikove smrti želimo opozorili na njegov obsežen literarni opus, ki ga deloma predstavljamo tudi na naši spletni strani (Digitalna knjižnica slovenskih dramskih besedil).

Pisatelj, časnikar in politik Etbin Kristan je bil močno povezan s slovenskim gledališčem. Bil je prevajalec dramskih besedil, gledališki kritik, igralec in režiser, odbornik Dramatičnega društva, predavatelj v dramski šoli, avtor člankov o dramatiki ter gledališču, predvsem pa dramatik. Njegovi prvi drami Zvestoba (1897) sledijo še Volja (1902), Ljubislava (1906), Kato Vrankovič (1909), Kraljevanje in Samosvoj (1910), Tovarna (1912), Prvi sestanek (1912), enodejanke Uspeh, Kdo je blazen? in Klub resignacija, objavljene tudi pod skupnim naslovom Iz Pavlihove zapuščine (1912). V ZDA je napisal še drame Bomba v tovarni (1915), Maščevanje (1926), Gospodar (1937), Ob zadnji uri (1937/38), Vzajemna svoboda in Obujen spomin (1938), Svilene nogavice (1939), Na rodni grudi (1942) ter Za novi svet (1949).

V zbirkah Slovenskega gledališkega inštituta hranimo knjižne izdaje Kristanovih del, rokopise, tipkopise in korespondenco. Med drugim razstavljamo tudi letake krstnih uprizoritev v ljubljanskem Deželnem gledališču ter zasedbe in fotografije uprizoritev Kristanovih besedil po drugi svetovni vojni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zapuščini družine Danilo je tudi tipkopis enodejanke Maščevanje s pripisano zasedbo in Kristanovo pismo Avgusti Danilovi, ki je, tako kot Kristan, leta 1926 živela v ZDA. Avgusto in njeno hčerko Silvo vabi na svoj dom. Skupaj naj bi prebirali pravkar dokončano besedilo. Pridružil naj bi se jim še igralec Rajner Hlača. Rezultat teh dogovorov je bila newyorška uprizoritev, v kateri so nastopili tudi Kristan, obe Danilovi in bivši intendant tržaškega gledališča, Rajner Hlača.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz arhiva Dramatičnega društva razstavljamo avtorjeve rokopisne prevode dramskih del (Schiller: Devica Orleanska, Ibsen: Rosmersholm, Birinski: Moloh in Rovetta: Nepošteni).

 

 

V naši knjižnici imamo tudi ducat letnikov socialnega oziroma socialističnega časopisa Naši zapiski (od začetka 20. stoletja do 1920), v katerem je Kristan objavljal tako politične članke kot zapise o literaturi. Zaradi pomanjkanja prostora razstavljamo le drobec njegovega politično angažiranega pisanja.

 

Postavitev razstave in objava Kristanovih del na spletu: Ksenija Kaučič, Katarina Kocijančič, Vilja Lukan, Tea Rogelj in Matic Kocijančič

 

Povezave:

Etbin Kristan in gledališče Cankarjeve dobe, pogovor ob predstavitvi razstave, SLOGI, 24. 5. 2023

Iz medijev:

Etbin Kristan in slovenska moderna, 3. program Radia Slovenija – program Ars, 18. 7. 2023