Kulturni bazar 2020

Lokacija: Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Termin: 06. 10. 2020

Kulturni bazar 2020 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot štirideset dogodkov na ta dan udeležencem/-kam omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah.

Program predstavlja različne načine, kako nam je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznika in družbe.

Program Kulturnega bazarja 2020

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2020 si zagotovite z e-prijavo na spletnih straneh Kulturnega bazarja.

Rok za prijave: petek, 2. 10. 2020

 

Kulturni bazar pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo, izobraževanje in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za okolje in prostor pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.