Vir: Arhiv SLOGI, zapuščina (nemškega) Stanovskega gledališča v Ljubljani; mapa 426, sign. 735, št. 2; rokopis, gotica.

Iz naših zbirk – Scenski dialog v čast cesarju Francu Prvemu z začetka 19. stoletja

Lokacija: slogi.si
Termin: 01. 10. 2020

Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja. Oktobra 2020 predstavljamo enega najstarejših gledaliških plakatov iz zbirk Slovenskega gledališkega inštituta: prolog neznanega igrokaza – hvalnice, uprizorjene v Kraljevo-stanovskem gledališču v Ljubljani ob rojstnem dnevu njegovega veličanstva avstrijskega cesarja Franca Prvega (1768–1835). V prvem in drugem prizoru v medsebojnem slavnostnem dialogu nastopajo slovenske pokrajine: Ilirija, Karniola in Karintija.

Iz naših zbirk – plakat oktober 2020: