Bo obiskovalce po stalni razstavi v slovenskem znakovnem jeziku popeljala Melanie Likar v sodelovanju s kustosinjo pedagoginjo mag. Sandro Jenko.

Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine, strokovni simpozij

Lokacija: SLOGI – Gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 15. 09. 2015

Glavni namen strokovnega posveta, ki ga organiziramo v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih. Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bomo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes. Udeležba na simpoziju je brezplačna, rok za prijave je 11. september do 12. ure na naslov: sandra.jenko@slogi.si.

 

Več o strokovnem simpoziju