Leta 1925 je v Bratislavi izšla v češčini napisana knjiga slavista in slovenista ter slovenska dramatika dr. Franka Wollmana.

Frank Wollmann: Slovenska dramatika, predavanje v tujini

Lokacija: Praga
Termin: 23. 06. 2004

Leta 1925 je v Bratislavi izšla v češčini napisana knjiga slavista in slovenista ter slovenska dramatika dr. Franka Wollmana, ki predstavlja dramsko in gledališko zgodovino. V knjigi, ki je izšla skoraj pol stoletja pred Koblarjevo Slovensko dramatiko in smo jo prevedli osemdeset let po njenem izidu, je Wollman (1888-1969) obravnaval kar 400 dramskih naslovov 62 avtorjev, od začetka pa vse do leta 1924, ko je knjiga izšla. France Koblar je menil, da je Wollmanovo delo »prva celovita predstavitev vsebinskega jedra in razvoja, prva sinteza motivov in idej v slovenski dramatiki«, po mnenju Dušana Moravca pa da je Wollmanova knjiga »epohalno« delo. Njegovi zapisi so še zmeraj aktualni in zanimivi.

 

Prevod je opravil prof. Adrijan Lah, ki je napisal tudi uvod in opombe ter sestavil seznam slovenskih gledaliških del, ki jih obravnava knjiga.

 

Več o knjigi