Akademik Dušan Moravec je svoje nadvse plodno življenje posvetil gledališču.

Fragmenti – video portret akademika Dušana Moravca, predstavitev

Lokacija: Dvorana SGM
Termin: 18. 12. 2002

Ob izteku leta je Slovenski gledališki muzej pripravil predstavitev video portreta Dušana Moravca, enega najvidnejših slovenskih teatrologov, avtorja 20 samostojnih knjig in pomembnih monografskih študij o slovenskem gledališču. Dušan Moravec je bil prvi dramaturg Mestnega gledališča ljubljanskega in dolgoletni direktor Slovenskega gledališkega muzeja (1962-1975).

 

Avtorja video portreta sta muzejska svetnica mag. Francka Slivnik in režiser Janez Meglič.