S pričujočo razstavo obeležuje Slovenski gledališki muzej 60-letnico svojega obstoja, posveča pa jo svojemu utemeljitelju, teatrologu Dušanu Moravcu.

Dušan Moravec in njegovi gledališki sodobniki

Lokacija: Slovenski gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 29. 11. 2012 – 13. 01. 2013

S pričujočo razstavo obeležuje Slovenski gledališki muzej 60-letnico svojega obstoja, posveča pa jo svojemu utemeljitelju, teatrologu Dušanu Moravcu. Razstava poskuša pokazati množico vlog Dušana Moravca v slovenskem gledališču (teatrolog, gledališki zgodovinar, raziskovalec, gledališki arheolog, mozaični rekonstruktor slovenske gledališke zgodovine, dramaturg, kritik in polemik, kronist Mestnega gledališča ljubljanskega, urednik, gledališčnik časa), predvsem pa, kako je vse te dejavnosti uresničeval.

 

Zato ga razstava kaže sredi dela, kako raziskuje in v raziskave vključuje druge gledališčnike, kako prejema apoteozna priznanja sodobnikov in polemizira z recenzenti, kako strokovno, svobodomiselno in neideološko urednikuje, kako snuje repertoar v gledališču in se bode z režiserji in kritiki, kako rešuje zagate v mladem gledališču, kako se spopada s težo temnih strani gledališča, kako »vzgaja« slovenske dramatike in se bode z njimi, kako se vključuje v širše gledališko življenje družbe in širi meje na področju gledališkega repertoarja, kako nasprotuje familiarnosti in klientelizmu v trenutkih, ko teater ni le zrcalo družbe, temveč tudi komedija človeške nravi, ki se odvija v anarhičnih razmerah povojnega pomanjkanja in socialističnega kolektivizma.

 

Razstava pokaže, da je »umetnost« Moravčevega delovanja vsaj enakovredna raznolikosti njegovih vlog v gledališkem življenju in opusu, ustvarjenemu v njih.

 

 

Avtor razstave: Štefan Vevar

Oblikovala: Metka Žerovnik

Slikovno gradivo: Tea Rogelj

Digitalizacija in tehnična oprema: Dušan Nelec

Filmski portret: Janez Meglič

 

O razstavi:
Dušan Moravec in njegovi gledališki sodobniki, Delo, 29. 11. 2012 • Ob 60-letnici gledališkega muzeja razstava o delu Dušana Moravca, Misli slovensko, 29. 11. 2912 • Dušan Moravec: Zanj je bilo gledališče igra z lastnimi pravili, Delo, 10. 12. 2012

 

S pričujočo razstavo obeležuje Slovenski gledališki muzej 60-letnico svojega obstoja, posveča pa jo svojemu utemeljitelju, teatrologu Dušanu Moravcu. Razstava poskuša pokazati množico vlog Dušana Moravca v slovenskem gledališču