Amfiteatrov simpozij na temo Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče

Amfiteatrov simpozij na temo Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče

Lokacija: SLOGI – Gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 07. 11. 2017
Čas: 9.15

Enodnevni znanstveni simpozij v organizaciji AGRFT, SLOGI in revije Amfiteater bo spregovoril o dejstvu, da so nove manifestacije političnega v gledališču vedno manj dramske in vedno bolj postdramske. Prehajajo v postdramski performans, ki uveljavlja novo obliko političnosti, postavljajočo v središče »diskurz gledališča, zaradi česar upošteva besedilo le kot element, plast in ‘material’ odrske stvaritve, ne kot njenega vladarja« (Lehmann). A političnost postdramskega gledališča je apolitična (kastrirana), če njegove strategije uprizarjanja – kljub neposrednemu nagovarjanju občinstva – ostajajo onkraj prostora skupnega premišljevanja o ključnih družbenih vprašanjih.

 

Raziskovalke in raziskovalce ter snovalce in podpornike sodobnega in političnega v gledališču in uprizoritvenih praksah (Lev Kreft, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel, Gašper Troha, Andreja Kopač, Krištof Jacek Kozak, Tomaž Toporišič, Nika Leskovšek, Tibor Mihelič Syed in Nenad Jelesijević) bo zanimalo, ali živimo v svetu, v katerem je kastracija političnega popolna, moč posamezniku, gledališču in kulturi (ne glede na spol) pa odvzeta, tako kot tudi izvor moči. Kakšno je torej stanje političnega v sodobnem gledališču v Sloveniji?

 

Vodja simpozija: Tomaž Toporišič
Pripravljalni odbor: Mojca Jan Zoran, Aldo Milohnić, Maja Šorli, Tomaž Toporišič

 

Povzetki in biografije

 

PROGRAM

9.15 Prijava

9.30 Odprtje in uvodno predavanje

Lev Kreft: Kastracija političnega, nakar še policija

10.30 Politično in (ne)moč

Blaž Lukan: Nemoč političnega. Moč igre
Aldo Milohnić: Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču
Barbara Orel: K politikam (gledalčeve) odgovornosti

11.45–12.00 Kratek odmor

12.00 Strategije političnosti danes

Gašper Troha: Kastracija političnega: Ljudski demokratični cirkus Sakešvili
Andreja Kopač: Kastracija političnega kot atrakcija dionizičnega
Krištof Jacek Kozak: Gospodična Evropa in bridka smrt

13.30–15.00 Odmor za kosilo

15.00 Kastracija političnega od gledališča do performansa

Tomaž Toporišič: Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliver Frljić
Nika Leskovšek: Spremenjene strategije političnosti v sodobnih scenskih umetnostih
Tibor Mihelič Syed: Delati »art« iz trpljenja drugih
Nenad Jelesijević: Čakajoč politično: k protagonizmu v performansu

 

Simpozij je potekal v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.