Tudi letos se pridružujemo Temu veselemu dnevu kulture, praznovanju 3. decembra – Prešernovega rojstnega dne. Vstop prost!

TA VESELI DAN KULTURE v Slovenskem gledališkem inštitutu – Gledališkem muzeju

Lokacija: SLOGI – Gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 03. 12. 2019
Čas: 9.00–17.00

Tudi letos se pridružujemo Temu veselemu dnevu kulture, praznovanju 3. decembra – Prešernovega rojstnega dne. Vstop prost!

 

10.00

Gledališče Cankarjeve dobe, vodstvo z delavnico za učence 3. triade OŠ in dijake SŠ

Na razstavi bomo spoznali pogled Ivana Cankarja na ljubljansko gledališko življenje poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja ter ga postavili v zgodovinski kontekst. Na primeru izbranih Cankarjevih dram bomo nato na ustvarjalen način raziskovali vodilne teme in sporočila. Z delavnico bomo vstopili V svet Cankarjeve dramatike (razpisani sklop iz književnosti za izpit splošne mature iz slovenščine 2020). Delavnica je namenjena skupini do 30 učencev/dijakov. Prijave zbiramo na naslovu sandra.jenko@slogi.si.

 

 

9.00–17.00

Individualni ogledi stalne razstave HOJA ZA GLEDalIŠČEM – Od jezuitov do Cankarja

Velika storia slovenskega gledališča, skozi katero se sprehodite na naši stalni razstavi, sega od gledališča reformatorjev in protireformatorjev in se sklene z nastopom slovenskega dramatika evropskega formata Ivana Cankarja na prelomu 19. in 20. stoletja. Ob tem nazorno prikaže, da so vsi ključni prelomni dogodki in procesi na tej poti v znamenju bodisi paralelnih evropskih procesov ali pa evropskih korenin oziroma vplivov; a hkrati vendarle tudi v znamenju emancipacije slovenskega gledališča od prevelike zavezanosti slednjim ‒ zlasti na ravni jezika in nacionalne samobitnosti. Razstava je odprta od 9.– 17. ure. Vstop prost!

 

 

16.30

Javno vodstvo po stalni razstavi HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja

Po stalni razstavi vas bo popeljala soavtorica razstave višja kustosinja mag. Tea Rogelj iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja. Vstop prost!