Tag Archive for: publikacija

FRANCI KRIŽAJ - V varnem pristanu ustvarjalnega nemira
Obredno gledališče, Od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa avtorice Romane Ercegović
Predstavitev dveh novih publikacij POST SCRIPTUM (Prvi del: Izbrane gledališke kritike in Drugi del: Izbrane kritike radijskih iger) avtorja Lojzeta Smaska
Soizdajatelji publikacije Gledališče v svojem prostoru – Kratka zgodovina slovenskega gledališča v Trstu od leta 1850 do leta 2000
Publikacijo Rob v središču: Izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955 – 1967
Pod naslovno zvezo Po vsem sodeč, ki je po velikem številu pojavljanj, a tudi z vsebinskega vidika avtorju predstavljala ustrezno označitev za ponazoritev lastnega kritiškega postopka, je v knjigo združenih 341 kritik.

Predstavitev publikacije: PO VSEM SODEČ, GLEDALIŠKE KRITIKE 1993–2013 avtorja Blaža Lukana

Publikacijo, ki je izšla v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega…