Malina Schmidt Snoj

Tokovi slovenske dramatike: Od začetkov k sodobnosti. (Prvi in drugi del)

S študijo Maline Schmidt Snoj dobivamo Slovenci po skoraj štirih desetletjih nov pregled slovenske dramatike od 17. stoletja do leta 2000, saj je znamenita Slovenska dramatika Franceta Koblarja izšla že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Avtorica prepleta izbrane dramatike in njihova dela z osebnimi osvetlitvami opusov ter vseskozi, vnaprej in za nazaj, opozarja na značilno tematsko, motivno in formalno problematiko, kakršna se pojavlja v slovenskem času in prostoru, omenja pa tudi sočasne zglede evropske drame, ki so odzvanjali v ustvarjanju slovenskih dramskih piscev. V tem nadvse pomembnem delu je tako mogoče skozi avtoričine oči dobiti zaokrožen in specifičen pogled na obravnavano snov. S širokopoteznim zamahom in poljudnoznanstveno zasnovo je avtorici uspelo napisati knjigo, ki bo zagotovo pomembna novost tako za strokovno, kot tudi za šolsko in širšo kulturno javnost.

 

Knjiga je opremljena tako z imenskim, kot s stvarnim kazalom ter z ilustracijami, deli slovenskih likovnih umetnikov, ki se navezujejo na tematiko, obravnavano v dramah, tem so pridružujejo tudi likovna dela samih dramatikov.

 

 Intervju z Malino Schmidt Snoj na sigledal.org, 1. 4. 2011

 

Malina Schmidt Snoj, Tokovi slovenske dramatike: Od začetkov k sodobnosti (ur. Zarika Snoj Verbovšek). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2010.

806 str. (1. in 2. del): fotogr. (čb); 21,7 x 15 cm

slv

Trda vezava

Cena (I. in II. del): 45 evr

ISBN 978-961-6218-98-6

Drugo