15. marec–15. maj 2017

Teden slovenske drame

Ob 47. tednu slovenske drame v Kranju razstavljamo izbor katalogov in drugega gradiva, ki smo ga v knjižnici zbrali v skoraj petih desetletjih slovenskega gledališkega festivala, ki vzpodbuja in se posveča slovenskemu dramskemu ustvarjanju in njegovim ugledališčenjem. Programske knjižice so dolgo izhajale kot posamezne številke gledališkega lista Prešernovega gledališča in so spreminjale svojo zunanjo podobo ter obseg skladno z oblikovnimi spremembami te publikacije. V zadnjem času katalogi izhajajo kot samostojne publikacije, ki so – tako kot festivalski program – obsežnejše in vsebinsko bogatejše.

 

Ob 47. tednu slovenske drame razstavljamo izbor gradiva, ki smo ga v knjižnici zbrali v skoraj petih desetletjih slovenskega gledališkega festivala

Drugo