Slovenski gledališki letopis

Publikacija je naslednica Repertoarja slovenskih gledališč, ki je izšel leta 1967 in popisal stoletno zgodovino slovenskih gledaliških uprizoritev.

»Stoletnemu« repertoarju je sledilo 5 petletnih nadaljevanj, ki pa so se s sezono 1992/93 prelevila v letno izhajajočo naslovno publikacijo. Ta je še razširila prikaz slovenske gledališke produkcije s preglednico slovenskih gledaliških festivalov, podeljenih nagrad ter kritiških spremnih besed k dogajanju v posameznih zvrsteh gledališča. Do leta 2019 je izšlo 25 Slovenskih gledaliških letopisov.

 

Stran iz Repertoarja slovenskih gledališč 1867‒1967. Plakat priča o celjski uprizoritvi Linhartove Županove Micke v letu 1849. Vir: Arhivska zbirka SLOGI – Gledališki muzej.

Drugo

Slovenski gledališki inštitut

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

T: 01 241 5800
E: slogi@slogi.si
S: www.slogi.si