Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2001/2002

Petnajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Simona Ješelnik

Spremna besedila:

Jernej Novak: Pogled na sezono 2001/02 slovenskih dramskih gledališč

Peter Bedjanič: Pogled na slovensko operno sezono 2001/2002

Rok Vevar: Pogled na baletno in plesno sezono 2001/02; Med plesom in plesnijo

Ajda Roos Remeta: Pogled na lutkovno sezono 2001/2002; Trdna lutkovna sezona

 

Petnajsto razširjeno nadaljevanje Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967 zajema gledališko sezono 2001/2002. Povzetek zbranih statističnih podatkov kaže objektivno rast odrske produkcije, saj evidentira 314 različnih uprizoritev (v sezoni 2000/2001 jih je bilo 294), med katerimi je bilo 154 premiernih (prej 141). Po predlogah slovenskih avtorjev je nastalo 134 uprizoritev, sezono poprej 143. Delež premiernih uprizoritev se je potemtakem povečal in se približal polovici tekoče ponudbe, pri tem pa je nekoliko upadel delež slovenskih avtorjev. Ne glede na spodbudne statistične podatke pa se je zmanjšal obisk v gledališčih, še zlasti če računamo, da je povprečni obisk na posamezno predstavo 206 gledalcev (sezono poprej 218).

 

Kljub temu je obisk v slovenskih gledališčih v sezoni 2001/2002 dosegel zavidljivo številko 910.143 gledalcev. Podatki zajemajo vsa slovenska institucionalna, zunajinstitucionalna in tudi vidnejša polpoklicna gledališča in gledališke skupine. Prav tako publikacija prikazuje gostovanja v posameznih gledališčih in zunaj njih, opisuje festivale, priznanja in nagrade, ki so bile podeljene v obravnavanem obdobju, prinaša celostno statistiko in bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča, še zlasti recenzij, objavljenih v obravnavanem obdobju. Splet različnih registrov uporabniku olajša pot do uprizoritve.

 

294 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo