Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 1999/2000

Trinajsto, razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoarja slovenskih gledališč 1867 / 1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Katarina Kocijančič

Spremna besedila:

Matej Bogataj: Pogled na gledališko sezono 1999/2000

Jure Dobovišek: Pogled na operno sezono 1999/2000

Andreja Tauber: Pogled na balet in gledališki ples v sezoni 1999/2000

 

Mojca J. Zoran: Pogled na lutkovno sezono 1999/2000

Trinajsta izdaja Slovenskega gledališkega letopisa zajema 139 premiernih uprizoritev in 128 ponovitev, ki so bile v sezoni 1999/2000 uprizorjene v 39 domačih institucionalnih in zunajinstitucionalnih gledališčih, kot tudi v vidnejših polpoklicnih gledališčih in gledaliških skupinah. Letopis popisuje tudi gostovanja v posameznih gledališčih, festivale, nagrade in priznanja gledališčnikom.

 

Kot navaja statistična preglednica letopisa, si je 4330 predstav ogledalo 937.460 gledalcev.

 

 

264 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo